Giới thiệu về Hội phát triển Công tác xã hội

Hội Phát triển Công tác Xã hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức, các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy và thực hành công tác xã hội; các nhà hoạt động công tác xã hội; những người quan tâm có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu cho mục đích vì sự phát triển của ngành và nghề công tác xã hội tại Việt Nam và trợ giúp cho những đối tượng yếu thế trong xã hội. Hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Tên gọi của Hội: Hội Phát triển Công tác Xã hội. Tên giao dịch quốc tế: Association of Social Work Promotion. Tên viết tắt: ASOP

Hội có chức năng: Tập hợp, liên kết và hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn/tham vấn, triển khai các hoạt động ứng dụng và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực công tác xã hội theo quy định của pháp luật. Cung cấp các luận cứ khoa học giúp hoạch định chính sách, xây dựng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước.

Hoạt động của Hội trên phạm vi toàn quốc, theo quy định của Pháp luật Việt Nam và hướng tới chính quy, chuyên nghiệp.

Hội viên chính thức của Hội là các thành viên của cơ quan, tổ chức, đơn vị và công dân Việt Nam có tâm huyết, trách nhiệm, có điều kiện tham gia công tác hội, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn gia nhập Hội, được Ban Chấp hành Hội xem xét công nhận.

Quyền lợi của Hội viên: được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn; chia sẻ, cung cấp thông tin, kinh nghiệm nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy và thực hành công tác xã hội trong phạm vi, quyền hạn của Hội, theo quy định của pháp luật.

Hội viên có trách nhiệm: Tham gia các hoạt động của Hội và sinh hoạt trong một tổ chức của Hội; Chấp hành pháp luật Việt Nam, Điều lệ Hội, Nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành Hội; Tuyên truyền phát triển hội viên mới, đoàn kết hợp tác để cùng nhau thực hiện mục đích vì sự phát triển của Hội; Đóng hội phí theo quy định.

* Hội có hộp thư chung: socialworkorg@googlegroups.com VÀ Website: www.socialwork.vn để giao lưu, kết nối các thành viên thuộc Hội; là địa chỉ cung cấp các thông tin về hoạt động của Hội; lưu trữ, chia sẻ tài liệu chuyên ngành Công tác xã hội; là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, đào tạo, quản lý và thực hành Công tác xã hội; thông tin, dịch vụ tư vấn/tham vấn của Hội về Công tác xã hội và lĩnh vực khác có liên quan./.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: