Đại hội toàn thể Hội phát triển Công tác xã hội

Một số thành viên dự Đại hội

Vào lúc 9h ngày 26 tháng 09 năm 2010 tại Chùa Thắng Nghiêm, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn thể của Hội Phát Triển Công tác Xã hội (gọi tắt là Hội). Đến dự Đại hội có hơn ba mươi thành viên gồm các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy và thực hành công tác xã hội, các nhà hoạt động công tác xã hội… Đây là những người quan tâm, say mê công tác xã hội, tự nguyện làm đơn gia nhập và xây dựng Hội, cam kết tuân thủ hoạt động theo đúng điều lệ của Hội và pháp luật Việt Nam.

Trước khi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn thể, trong 2 ngày (ngày 11/9  tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và ngày 22/9 tại Thanh Oai- Hà Nội)  Hội đã họp trù bị, đóng góp vào dự thảo về tôn chỉ, mục đích, và điều lệ của Hội cũng như chức năng nhiệm vụ của từng ban, quy chế vận hành website và bầu Ban Chấp hành lâm thời và Ban Kiểm tra của Hội.

Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành lâm thời, Phó chủ tịch thường trực Tạ Hải Giang đã giới thiệu về cơ cấu tổ chức nhân sự của Hội, các thành viên chủ chốt của các đơn vị chuyên môn, chức năng trực thuộc Hội.

Các Đại biểu đã nghe báo cáo và tham gia thảo luận sôi nổi, tích cực trên tinh thần đóng góp xây dựng và cùng nhất trí thông qua văn bản dự thảo do Ban Chấp hành Hội trình bày như: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội; Quy chế làm việc chung và quy định chức năng nhiệm vụ của các Phòng/Ban trực thuộc Hội; Quy chế quản lý và vận hành Website của Hội và các văn bản mang tính pháp lý khác của Hội.

Toàn thể Đại biểu của Đại hội đã thống nhất quan điểm, tầm nhìn, tôn chỉ, mục đích Hội: là tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức, các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy và thực hành công tác xã hội; các nhà hoạt động công tác xã hội; những người quan tâm có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu cho mục đích vì sự phát triển của ngành và nghề công tác xã hội tại Việt Nam và trợ giúp cho những đối tượng yếu thế trong xã hội. Hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Hoạt động của Hội trên phạm vi toàn quốc tuân thủ theo quy định của Pháp luật hướng tới chính quy, chuyên nghiệp. Hội có biểu tượng (logo) và website riêng.

Tất cả Đại biểu đều nhất trí cao về nghĩa vụ và quyền lợi của Hội viên như: được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn; được chia sẻ, cung cấp thông tin, kinh nghiệm nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy và thực hành công tác xã hội trong phạm vi, quyền hạn của Hội, theo quy định của pháp luật.

Hội là nơi liên kết và hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn/tham vấn, đào tạo, triển khai các hoạt động cung ứng và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực công tác xã hội; cung cấp các luận cứ khoa học giúp hoạch định chính sách, xây dựng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước.

Vào buổi chiều cùng ngày, các Đại biểu đã thông qua chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị chức năng, chuyên môn trực thuộc Hội và nghe ông Vũ Trùng Dương, Chủ tịch lâm thời của Hội trình bày về: chiến lược phát triển; phương thức, công tác phát triển Tổ chức Hội và Tài chính Hội; kế hoạch khung và một số hoạt động cụ thể của Hội trong thời gian tới. Theo định hướng chung, Hội phát triển Tổ chức, hội viên trên địa bàn trải rộng, thông qua các Chi hội ở cả ba miền: Bắc-Trung-Nam, ở các môi trường nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách và tại các cơ sở ở cộng đồng.

Một số thành viên trong Ban Chấp hành lâm thời của Hội

Theo kế hoạch, việc kiện toàn Ban Chấp hành lâm thời, tiến đến tổ chức Đại hội chính thức và bầu ra cơ cấu Ban lãnh đạo có đầy đủ năng lực, tầm nhìn, điều kiện và khả năng đóng góp cho Tổ chức Hội sau này cũng được tiến hành, chuẩn bị. Đại hội cũng đã tín nhiệm và bầu chỉ định các Chi hội trưởng thuộc Hội tại các đơn vị, tổ chức như: các trường Đại học, Học viện, các viện nghiên cứu, các Trung tâm NGO và ở nhiều cơ quan khác.

Có thể nói, Hội ra đời là một dấu ấn quan trọng của những người làm Công tác xã hội, vì sự phát triển của Công tác xã hội. Hội là địa chỉ đáng tin cậy để trao đổi, chia sẻ thông tin, học thuật về Công tác xã hội. Đây cũng là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu, quản lý và thực hành Công tác xã hội của những người quan tâm, tâm huyết với ngành và nghề Công tác xã hội trong và ngoài nước./.

Advertisements

One Response to Đại hội toàn thể Hội phát triển Công tác xã hội

  1. the fire says:

    Xin chúc mừng ngành Công tác xã hội Việt Nam!

    Chúc cho Hội ngày càng phát triển.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: