Hội phát triển Công tác xã hội

Tôn chỉ, Mục đích
Hội Phát triển Công tác Xã hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức, các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy và thực hành công tác xã hội; các nhà hoạt động công tác xã hội; những người quan tâm có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu cho mục đích vì sự phát triển của ngành và nghề công tác xã hội tại Việt Nam và trợ giúp cho những đối tượng yếu thế trong xã hội. Hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.
Tầm nhìn
Hội phát triển công tác xã hội xây dựng mạng lưới những người làm công tác xã hội có kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp với mục tiêu phát triển công tác xã hội ở Việt Nam nhằm tăng cường và cải thiện chất lượng sống của những người cần sự trợ giúp.
Sứ mệnh
Hội phát triển công tác xã hội hoạt động vì một xã hội:
– Tôn trọng Phẩm giá và Giá trị của con người.
– Sự sống còn của tất cả mọi người đều được đảm bảo.
– Mọi người đều có những cơ hội để phát triển những tiềm năng của bản thân.
– Phát huy sự tham gia của mọi người.
– Phấn đấu cho Công bằng và Bình đẳng.
Giá trị
Hội phát triển Công tác xã hội tin tưởng vào các giá trị:
– Văn hóa truyền thống Việt Nam
– Công bằng xã hội và bình đẳng trong cơ hội.
– Tiềm năng mỗi người trong xã hội
Các chiến lược:
– Tập hợp, vận động những thành viên có trình độ, năng lực và nhiệt huyết, tình nguyện tham gia, đóng góp cho các hoạt động của Hội phát triển công tác xã hội.
– Phối hợp với các trường có đào tạo Công tác Xã hội quốc tế tổ chức các khóa tập huấn và đào tạo trình độ và năng lực cho đội ngũ giảng viên các trường Đại học và Cao đẳng có đào tạo Công tác xã hội.
– Nghiên cứu các vấn đề xã hội và đề xuất các khuyến nghị với các cơ quan, tổ chức liên quan và xây dựng các chương trình can thiệp dựa trên các nghiên cứu thực tế.
– Tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các thành viên thông qua Website của Hội và những hoạt động tập huấn, hội thảo và các hoạt động nghiên cứu, can thiệp.
– Huy động các các nguồn lực trong và ngoài nước cho các hoạt động cung cấp thông tin, tập huấn, hỗ trợ trực tiếp các đối tượng, xây dựng dự án phát triển cộng đồng…
– Phát triển và kết nối các dịch vụ xã hội và phối hợp các nguồn lực khác nhau nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho các cá nhân, nhóm và cộng đồng có nhu cầu.

Mục tiêu chiến lược
– Hội tập trung vào việc phát triển các thành viên thông qua sự hỗ trợ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho tất cả thành viên của Hội và những người làm công tác xã hội trong phạm vi toàn quốc.
– Hội chú trọng vào các hoạt động thực tiễn nhằm đáp ứng và giải quyết những vấn đề, nhu cầu đa dạng của những người, nhóm người và cộng đồng cần sự trợ giúp trong xã hội.
– Hội tăng cường sự hợp tác, phối kết hợp với các tổ chức xã hội, cơ quan và các trường đại học, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao cơ hội trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, nghiên cứu và phát triển các nguồn lực phục vụ cho các hoạt động của Hội.
* Hội có hộp thư chung: socialworkorg@googlegroups.com và Website: http://www.socialwork.vn để giao lưu, kết nối các thành viên thuộc Hội; là địa chỉ cung cấp các thông tin về hoạt động của Hội; lưu trữ, chia sẻ tài liệu chuyên ngành CTXH; là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, đào tạo, quản lý và thực hành CTXH; thông tin, dịch vụ tư vấn/tham vấn của Hội về CTXH và lĩnh vực khác có liên quan./.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: