Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam

Báo cáo này phân tích số liệu mẫu từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 về mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam. Báo cáo cũng cung cấp tới độc giả các phân tích chi tiết về mức độ và khuynh hướng cũng như sự thay đổi theo vùng địa lý và nhân khẩu học của giới tính khi sinh ở Việt Nam. Báo cáo này dành cho các đối tượng là các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên môn, và các nhà nghiên cứu. Quỹ dân số Liên hiệp quốc hi vọng rằng thông qua việc phổ biến rộng rãi tài liệu này, sẽ giúp nâng cao nhận thức về bản chất của Tỷ số Giới tính khi sinh trong tất cả các kế hoạch phát triển ở Việt Nam.

Xin đọc toàn văn tại file đính kèm: Mất cân bằng giới tính khi sinh

Nguồn: http://www.un.org.vn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: