International Social Work, số tháng 9-2010

VNSW xin trân trọng giới thiệu danh mục một số bài viết chính trong tạp chí International Social Work, số tháng 9.2010. Các bài viết trong số tháng 9 này tập trung vào các vấn đề toàn cầu hóa với công tác xã hội, cũng như những vấn đề địa phương hóa, những nghiên cứu trường hợp ở một số quốc gia.

Đặc biệt đáng chú ý là bài viết của GS Hugman, Đại học New South Wales, Úc, (là người có nhiều năm làm việc tư vấn cho UNICEF tại Việt Nam về phát triển công tác xã hội) tập trung vào quan niệm Công tác xã hội quốc tế-không có giới hạn lãnh thổ.

Quý vị cần đọc bài viết nào, xin liên lạc qua email: khamtv@vnsocialwork.net.

  • Lena Dominelli, Globalization, contemporary challenges and social work practice, international Social Work September 2010 53: 599-612,
  • Mel Gray and John Coates, Indigenization’ and knowledge development: Extending the debate; International Social Work September 2010 53: 613-627,
  • Richard Hugman, Mehmoona Moosa-Mitha, and Otrude Moyo; Towards a borderless social work: Reconsidering notions of international social work; International Social Work September 2010 53: 629-643,
  • Sven Trygged; Balancing the global and the local: Some normative reflections on international social work; International Social Work September 2010 53: 644-655,
  • Philip Young P. Hong and In Han Song; Glocalization of social work practice: Global and local responses to globalization; International Social Work September 2010 53: 656-670,
  • Irene Y.H. Ng;  Globalization intentions in tension: The case of Singapore; International Social Work September 2010 53: 671-685,
  • George Palattiyil, Eric Blyth, Dina Sidhva, and Geeta Balakrishnan; Globalization and cross-border reproductive services: Ethical implications of surrogacy in India for social work; International Social Work September 2010 53: 686-700,
  • Linda Kreitzer and Maureen Wilson; Shifting perspectives on international alliances in social work: Lessons from Ghana and Nicaragua; International Social Work September 2010 53: 701-719,
  • Mim Fox; Post-colonialist practice: An Australian social worker in rural Zambia; International Social Work September 2010 53: 720-731.

Xin trân trọng giới thiệu.

Nguồn: SAGE Publications

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: