Xây dựng Dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Nằm trong tổng thể dự kiến Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE) ở các cấp, kể cả cộng tác viên thôn bản. Trong đó, Bộ cho rằng, cần đặc biệt chú trọng đến đội ngũ cán bộ làm công tác BVCSTE cấp xã.

Theo thống kê sơ bộ, cả nước hiện có hơn 23,6 triệu trẻ em, trong đó có  khoảng 4,28 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TECHCĐB), trẻ em nghèo, trẻ em bị bạo lực.., chiếm 5% dân số và khoảng 18,2% so với tổng số trẻ em. Số trẻ em này đang rất cần sự trợ giúp từ cộng đồng, đặc biệt là trực tiếp từ các cán bộ làm công tác BVCSTE. Song hiện nay chúng ta vẫn đang thiếu đội ngũ cán bộ xã hội có tính chuyên nghiệp, có đủ năng lực thực hiện các hoạt động phát hiện, can thiệp, trợ giúp TECHCĐB và trẻ em có nguy cơ bị tổn thương.
Cả nước hiện có hơn 12.000 cán bộ (đa phần là cán bộ kiêm nhiệm) và khoảng 7.000 cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác BVCSTE. Nếu như trước năm 2007, cả nước có khoảng 160.000 cộng tác viên ở cấp thôn, bản thì hiện nay chỉ còn trên 7.000 người. Ở cấp xã trước đây, nhiệm vụ BVCSTE do cán bộ dân số gia đình và trẻ em đảm nhận, thì hiện nay do cán bộ lao động thương binh và xã hội kiêm nhiệm, song công việc vừa mới mẻ vừa quá tải nên ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả chung.
Cấp huyện trước đây có Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em với số lượng từ 7-9 cán bộ, trong đó có ít nhất là 2 cán bộ làm công tác BVCSTE, nhưng khi chuyển về ngành Lao động Thương binh và Xã hội thì chưa có đến 1 cán bộ chuyên trách và lại thường phải kiêm nhiệm cả nhiệm vụ khác. Cấp tỉnh trước năm 2007 có từ 5-7 cán bộ làm công tác BVCSTE thì nay chỉ còn 3-4 người.
Trước thực tế này, yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, cộng tác viên BVCSTE càng trở nên cần thiết. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặt chỉ tiêu cho dự án này là đến năm 2015, 100% cán bộ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện làm công tác BVCSTE được nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch về BVCSTE. Cùng với đó là khoảng 50% cán bộ cấp xã và cộng tác viên thôn bản được nâng cao năng lực và hoạt động đáp ứng được yêu cầu của quá trình phát triển nghề công tác xã hội mang tính chuyên nghiệp.
Dự án có dự tính kinh phí vào khoảng hơn 400 tỷ đồng, với 2 loại hoạt động chính là:Nghiên cứu xây dựng và ban hành văn bản về tiêu chuẩn cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp, củng cố đội ngũ cộng tác viên thôn bản, mỗi thôn, bản từ 5-7 người tùy theo quy mô dân số của từng địa bàn; Tổ chức các lớp tập huấn giảng viên nguồn cho các tỉnh, các huyện, các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác BVCSTE cấp tỉnh, huyện, xã và đội ngũ cộng tác viên thôn bản.
Trong đó, Bộ cho biết là sẽ nghiên cứu phương án trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phụ cấp đối với cộng tác viên thôn bản bằng 10% lương tối thiểu; đồng thời sẽ nghiên cứu xây dựng 5 bộ tiêu chuẩn cán bộ BVCSTE (cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán bộ cấp xã và cộng tác viên thôn bản).
Advertisements

One Response to Xây dựng Dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

  1. vương Điệp says:

    tôi đang theo học trường Đại học Lao Động xã Hội nghành công tác xã hội. là sinh viên năm cuối, tôi muốn được thử sức mình với các dự án. dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chăm sóc và bảo vệ trẻ em có cần tới tình nguyện viên không ạ. nếu có xin hãy liên hệ với tôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: