Nhập môn Công tác xã hội

VNSW trân trọng giới thiệu tập bài giảng Nhập môn Công tác xã hội của tác giả Võ Thuấn, trường Đại học Đà Lạt.

Nội dung của tập tài liệu:

Chương I: Dẫn nhập
Chương II: Lịch sử phát triển công tác xã hội
Chương III: Các lý thuyết tiếp cận trong công tác xã hội
Chương IV: Cơ sở triết học công tác xã hội
Chương V: Các phương pháp và tiến trình trong công tác xã hội.
Chương VI: Vai trò và kỹ năng cơ bản của nhân viên công tác xã hội.

Phụ lục

Xin đọc toàn văn tại file đính kèm:

Tập bài giảng: Nhập môn Công tác xã hội (Võ Thuấn)

Nguồn: ebook.edu.vn

Advertisements

2 Responses to Nhập môn Công tác xã hội

  1. thành says:

    nước ta nên phat triển hon về nganh công tác xã hội

  2. thành says:

    nước ta con rất nhiều người nhiều gia đình cần có sự giúp đỡ của nhan viên CTXH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: