Nam Định: Trên 1.100 người khuyết tật được tạo việc làm trong 5 năm

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Nam Định hiện có trên 37.704 người khuyết tật, chiếm hơn 2% dân số, trong đó số người khuyết tật nặng không có khả năng lao động, tự phục vụ sinh hoạt bản thân là 22.813 người, chiếm 60% tổng số đối tượng.

Với việc triển khai khẩn trương, nghiêm túc Quyết định 239 của Thủ tướng Chính phủ về trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn, đến nay, toàn tỉnh đã tạo việc làm ổn định cho 1.194 người khuyết tật, giúp họ cải thiện đời sống và điều kiện sinh hoạt, trong đó thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm có 189 người được tạo việc làm mới.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo các trung tâm, trường dạy nghề trên địa bàn tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 580 người khuyết tật. Riêng Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật tỉnh hàng năm cũng tổ chức nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho khoảng 100 em bằng nguồn ngân sách địa phương. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 2.880 hộ gia đình có người tàn tật được hỗ trợ từ các chính sách giảm nghèo, 936 hộ được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất và 198 hộ được hỗ trợ về nhà ở.

Đối với công tác chăm sóc y tế và phục hồi chức năng, thông qua hệ thống các bệnh viện, cơ sở y tế từ tỉnh đến cấp xã, phường, trong cả giai đoạn 2006-2010, Nam Định có 1.039 người khuyết tật được khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, 1.283 người được hỗ trợ dụng cụ như xe lăn, xe lắc…, hàng trăm trẻ em khuyết tật được phát hiện sớm và can thiệp bằng các biện pháp y tế để giảm thiểu mức độ khuyết tật. Cùng với đó, các chính sách về miễn giảm học phí, trợ giúp phụ nữ tàn tật thoát nghèo cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hiện toàn bộ 2.500 trẻ khuyết tật đang đi học đều được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp, nâng tổng số trẻ khuyết tật được hưởng chính sách này trong cả giai đoạn là trên 18.000 lượt em.

Nguồn: molisa.gov.vn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: