Phát triển cộng đồng: Lý thuyết và vận dụng

VNSW xin trân trọng giới thiệu Lời giới thiệu của cuốn sách Phát triển cộng đồng-Lý thuyết và vận dụng của các tác giả Tô Duy Hợp và Lương Hồng Quang.

Các hoạt động kinh tế – xã hội và văn hoá gần đây có mục tiêu hướng vào nhiều cộng đồng hưởng lợi, thông qua các dự án phát triển cộng đồng do Nhà nước, các tổ chức xã hội, các cá nhân tài trợ. Đây thực chất là các hoạt động phát triển với những triết lý và phương pháp tiếp cận khá mới mẻ, đem lại một số thành công nhất định trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội và văn hoá.
Phát triển cộng đồng là một lĩnh vực hoạt động khoa học và thực tiễn còn khá mới mẻ ở nước ta. Thông qua các dự án viện trợ phát triển, nhiều tài liệu lý thuyết về phát triển cộng đồng đã được phổ biến trong giới nghiên cứu và hoạt động thực tiễn. Một số tài liệu viết về phát triển cộng đồng đã được biên soạn và xuất bản do các chuyên gia trong nước dưới dạng sách giáo khoa giảng dạy trong trường đại học hay tài liệu công cụ phục vụ cho mỗi dự án.

Điểm chung của các tài liệu này là được soạn thảo vì mục tiêu thực hành dự án hơn là các tổng kết lý luận về cộng đồng, từ khái niệm, các đặc trưng bản chất, loại hình, quy luật chung cho đến các đặc thù của các cộng đồng Việt Nam. Nhiều phương pháp hoạt động thực tiễn do thiếu những căn cứ lý thuyết chung nên có thể thích hợp với chương trình/dự án này nhưng lại không thích hợp với các chương trình/dự án khác.

Các công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài dường như cung cấp một quan niệm khá phiến diện về cộng đồng và phát triển cộng đồng. Phải chăng cứ nói đến cộng đồng là nói đến các cộng đồng thể nhỏ? Phải chăng cứ nói đến phát triển cộng đồng là nói đến dự án? Tác viên phát triển cộng đồng phải là nhà chuyên môn?… Trong khi đó trên thực tế, các cấu trúc cộng đồng là khá đa dạng, quá trình phát triển cộng đồng là sự tham gia của nhiều lực lượng mà tác viên chỉ là đóng vài trò kỹ thuật và dự án chỉ là phương thức để phát triển. Với quan niệm cộng đồng tính là bản chất của xã hội loài người, chúng tôi muốn xây dựng một lý thuyết phát triển cộng đồng dựa trên cơ sở các lý thuyết phát triển phổ quát và lý thuyết phát triển xã hội, ở đó, các quan niệm chung về cộng đồng, về phát triển cộng đồng được định hình. Trên cơ sở các triết lý này, một số phương pháp phát triển cộng đồng được định hình. Chúng tôi đã tiếp thu được nhiều vấn đề từ các công trình đã xuất bản dưới dạng sách hoặc tài liệu công cụ dự án. Xin bày tỏ ở đây tấm lòng tri ân của chúng tôi.

Cuốn sách của chúng tôi tập trung vào hệ thống hoá các lý thuyết cộng đồng và phát triển cộng đồng, vào năng lực tự quản – một tiềm năng để phát triển cộng đồng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây là các cơ sở lý thuyết quan trọng để giải quyết các vấn đề có tính thao tác kỹ thuật như dự án, quản lý dự án, triển khai và đánh giá dự án. Phần phụ lục được soạn thảo với ý định cung cấp một số ví dụ của các bước thực hành trong các dự án phát triển cộng đồng với một sự phân tích về tính thích hợp của chúng trong thực tiễn nước ta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: