Thông tư ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội

Ngày 25/08/2010, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 08/2010/TT-BNV về chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội.

Xin đọc file đính kèm.

24602-Thông tư ban hành mã viên chức CTXH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: