Xã hội mở và kẻ thù của nó

VNSW xin trân trọng giới thiệu tác phẩm “Xã hội mở và kẻ thù của nó” của tác giả K.Popper, bản dịch do Nguyễn Quang A thực hiện.

Xin đọc tại file đính kèm

Xã hội mở và kẻ thù của nó

Trân trọng giới thiệu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: