Thuyết tri thức ứng xử

Nhiều nhân viên CTXH đạt được mục tiêu giúp khách hàng thay đổi bằng cách phối hợp hai thuyết Tri Thức và Thuyết Ứng Xử. Thí dụ để giúp những người có bệnh trầm cảm, nhân viên CTXH trước hết tập cho khách hàng thay đổi cách suy nghĩ từ “ly nước vơi một nửa” sang “ly nước đầy một nửa” (đây là giai đoạn B của công thức ABC), từ đó tiến đến giai đoạn C tức là có một hành động tích cực nào đó để chống cơn trầm cảm. Kỹ thuật dùng phản ứng thưởng hay phạt/positive hoặc negative reinforcement của thuyết Ứng Xử được áp dụng để khuyến khích những cách ứng xử lành mạnh và làm giảm dần những ứng xử không lành mạnh, dẫn đến bi quan yếm thế. Tri Thức Ứng Xử liệu pháp/Cognitive behavioral therapy thường được áp dụng trong thuật làm cha mẹ; trong việc điều trị bệnh nghiện ngập kể cả ma túy, rượu, cờ bạc và tình dục; trong tư vấn gia đình; và trong điều trị các triệu chứng tâm lý như bồn chồn, trầm cảm, căng thẳng thần kinh.

(Trích từ Tập tài liêu: Công tác xã hội-Lý thuyết và thực hành, Trần Đình Tuấn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: