Những đặc điểm nổi bật của Công tác xã hội

Công tác xã hội ngày càng được nhiều người biết đến như một khoa học, một nghề chuyên môn ở nhiều quốc gia và ở Việt Nam. Đây là một khoa học ra đời từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20; được du nhập vào nước ta từ đầu những năm 50 của thế kỷ trước.

Sau hơn một thế kỷ hiện hữu, khoa học công tác xã hội đã có những bước tiến triển mới về mặt lý luận cũng như thực hành. Các cách tiếp cận mới đã hình thành như chú trọng công tác phòng ngừa, vận dụng năng lực của thân chủ, vận dụng tài nguyên cộng đồng để tự giúp; đặt con người trong bối cảnh môi trường khi giải quyết vấn đề; coi trọng vai trò gia đình, cộng đồng v.v. Ngoài ra, một số lý thuyết mới giúp nhân viên xã hội hiểu được hành vi con người như lý thuyết hệ thống sinh thái, mô hình lực tác động bên trong và bên ngoài, mô hình vòng đời … kết hợp với ba cấp độ vi mô, trung mô và vĩ mô.

Xin đọc toàn văn bài viết ở đây

(Nguồn http://www.ou.edu.vn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: